Hoe een organisatie meer kan halen uit het beschikbaar potentieel!

Volgens het Financieel Dagblad  is ongeveer 20% van de wereldbevolking neurodivergent. Onder “neurodivergent” verstaan we verschillende labels als hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, autisme, adhd, en dyslexie. Bijna driekwart van neurodivergenten zegt op de werkvloer niet te durven delen dat ze neurodivergent zijn, omdat ze bang zijn voor hun carrière. En dat is niet zonder reden. We geven jaarlijks € 1,5 mrd uit aan neurodivergent talent dat in de uitkering zit.

Neuro-di-ver-gent?

Neuro-divergent kan je vertalen naar zoiets als brein-afwijkend. Dat iedereen anders is, wordt ons vanaf de basisschool al verteld. Toch lijken we het te vergeten naar mate we ouder worden. Er is maar één manier om waardevol lid van de samenleving te zijn: doe normaal en draag je steentje bij.

Dit recept werkt echter niet voor iedereen. Neurodivergenten denken anders dan mensen met een gangbaar brein, de neurotypische mensen. Dat is neurologisch. Divergente breinen verwerken prikkels anders, leggen sneller verbanden, of verwerken informatie langzamer maar nauwkeuriger. Dat maakt ‘normaal doen’ vaak een lastige opgave.

Mede mogelijk gemaakt door evolutie

Wat de oorzaak is van neurodivergentie? Het zit waarschijnlijk in de menselijke evolutie. Breinen die anders werken, zijn positief voor de veerkracht en overleving van een groep. Andersdenkende breinen brengen nieuwe ideeën of ontpoppen zich als effectieve leiders. Zo kennen we het verhaal van het neurodivergente genie inmiddels goed. Van Albert Einstein wordt gedacht dat hij met grote kans autistisch en hoogbegaafd was, en adhd had. Die abnormale ontwikkeling van zijn brein zorgde ervoor dat hij zijn verwondering over de wereld nooit verloor en er abnormale en wonderbaarlijke theorieën op nahield. Ook de succesvolle neurodivergente ondernemer is een bekend verhaal, met Simon Sinek, Richard Branson en Elon Musk als hoofdrolspelers.

Goed voor de groep, maar toch uitgesloten

Afwijkende breinen zijn dus goed voor de groep. Dat geldt ook voor bedrijven en organisaties. Neurodiverse teams zijn zo’n 30% productiever dan teams met enkel neurotypische leden, zegt de Harvard Business Review. Toch ervaren veel neurodivergenten een afstand tot de arbeidsmarkt. En niet alle neurodivergenten redden het als eenzaam genie.

Zo komen ze moeilijker het sollicitatieproces door, omdat ze zichzelf slecht kunnen verkopen of zich “anders”, “raar” of “niet normaal” gedragen tijdens een gesprek. Zeker als je al niet wil vertellen dat je autisme hebt omdat je bang bent voor een negatief oordeel, kan je verkeerd begrepen worden door een recruiter. Al is het wel een bekend feit of word je wel aangenomen, dan nog gaat het vaak mis. We zijn vergeten dat we allemaal anders zijn. We weten niet meer hoe we daarmee om moeten gaan, in onze hogedruksamenleving.

De arbeidsmarkt moet veranderen

Afijn, zo komen we aan in de 21e eeuw. Er zitten veel mensen met autisme, adhd en dyslexie werkloos thuis. Bijna driekwart van neurodivergenten met een baan zegt op de werkvloer niet te durven delen dat ze neurodivergent zijn. Dat moet anders. GROVER underdogs maakt deel uit van de ondernemingen en mensen in Nederland die meer kansen willen creëren voor neurodivergenten. Misschien krijgen dan meer neurodivergenten een baan, en functioneren organisaties beter.