Social return en PSO

Wij vullen jouw SROI in

 

Of wij jouw social return verplichting kunnen invullen? Waarschijnlijk wel. Sociaal ondernemen is de kern van onze bedrijfsvoering. Daarvoor zijn we ook gecertificeerd door de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) op het hoogste niveau. Sociaal inkopen doe je bij GROVER underdogs.

Social return on investment (SROI)

SROI (ook wel social return) is een begrip dat is overgewaaid uit Amerika en nu in Europa en Nederland wordt toegepast bij aanbestedingen. Bij een aanbesteding let de aanbesteder niet alleen op wat de materiële of financiële winsten zijn, maar ook op de sociale winst. Dat is vaak het creëren van werk(ervarings)plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In Nederland hebben bijna alle overheidsorganisaties, van het Rijk tot gemeentes, hun eigen social return beleid bij aanbestedingen. Soms is dat ook geregeld op arbeidsmarktregionaal niveau, zodat overheidsorganisaties in dezelfde regio hetzelfde beleid voeren op social return.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Vier prestatieniveaus

Het landelijke PSO kwaliteitskeurmerk is op wetenschappelijke wijze ontwikkeld door TNO. Met vaste methodiek beoordeelt PSO Nederland de mate van sociaal ondernemen van een bedrijf. Een bedrijf kan op vier Tredes van de Prestatieladder belanden: aspirant, Trede 1, Trede 2, en Trede 3.

PSO 30+

Ook kunnen zeer sociaal ondernemende bedrijven een vijfde certificaat ontvangen: PSO 30+. Dat certificaat staat tot verhouding met de eis in de Aanbestedingswet voor het voorbehouden van opdrachten, wat pas mag voor bedrijven met minstens 30% doelgroepmedewerkers in dienst. 30+, dus.

Koploper sociaal ondernemen

GROVER underdogs heeft zowel Trede 3 als het 30+ certificaat behaald! Daarmee zijn we koploper als het gaat om sociaal ondernemen. Het is mogelijk dat we met ons PSO-certificaat jouw social return verplichting kunnen invullen. Benieuwd of en hoe dat kan? Dat gaan we bespreken.

Een bijdrage leveren aan onze impact?

Neem contact met ons op! Bel 0182 – 715 335 of mail ons!