Overheidsorganisaties

De dienstverlening van de overheid strekt zich over een breed gebied. Logisch, want de overheid is er voor iedereen in Nederland. Als gemeente, provincie of overheidsinstelling heb je dus al heel wat op je bord. Hoe geef je het bouwen aan een Open Overheid een plek naast tig andere onderwerpen zoals asielopvang en de energiecrisis? Een goede informatiehuishouding staat vaak niet bovenaan de prioriteitenlijst van bestuurders.

De digitale transitie waar overheidsorganisaties van elk niveau zich in bevinden biedt kansen om dienstverlening nog beter, slimmer en toegankelijker te maken. Maar daar zit ook de uitdaging: digitaal gedreven werken vergt wat mankracht. De Buitengewone Talenten van GROVER underdogs helpen overheidsorganisaties om hun data en documentaire informatie op orde te krijgen.

Data gedreven werken

Om doelgerichter te werken en betere beslissingen te kunnen maken, kunnen overheidsorganisaties gebruik maken van de grote hoeveelheden data die zij verzamelen en verwerken. Maar dan moet die verwerken wel adequaat gebeuren. Daarvoor bieden wij onze diensten aan.

Programma “Informatie op orde”

Het opruimen van netwerkschijven en terugbrengen van structuur in de informatievoorziening. Dit is tijdsintensief werk en vraagt om gevorderde digitale vaardigheden.

Digitale transitie

De hele overheid, van het Rijk tot gemeentes, is bezig met de digitale transitie. Waar deze transitie snijdt met de behoefte om data en informatievoorziening te verbeteren, kan GROVER underdogs ondersteuning bieden.

Wet open overheid (Woo)

Openbaarmaking van documentatie maakt de overheid transparanter. Maar openbaarmaking van bepaalde persoonsgegevens mag niet. Dus komt er bij verwerking van een Woo-verzoek veel anonimisering kijken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de AVG moet ook de overheid haar informatie op orde hebben en ervoor zorgen dat er geen persoonsgegevens onrechtmatig worden bewaard. Met het volume digitale informatie dat veel overheidsorganisaties kennen is het opschonen van de informatieopslag op basis van de AVG een grote klus.

Social return bij de overheid

Social Return On Investment (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Het Rijk, provincies en gemeentes zetten hun inkoopkracht in om perspectief te bieden op werk, inkomen én participatie in de samenleving. Bij aanbestedingen kan een overheidsorganisatie of -instelling de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Met de toepassing van SROI zorgt de overheid ervoor dat een investering naast het ‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst oplevert. Zo draagt inkopen en aanbesteden bij aan de realisatie van Rijksbeleid, organisatiedoelstellingen en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Wat je merkt is dat de jongens van GROVER een serieuze uitdaging zien in dit werk. Het zijn echte structuurtijgers. Ze zijn gemotiveerd en vinden het leuk om na te denken over automatisatieoplossingen, waar wij ook weer geïnteresseerd in zijn. Bovendien sluit het aan bij de doelstellingen van Rijkswaterstaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Het mes snijdt eigenlijk aan alle kanten.
Danny Worm

Consultant informatiemanagement, Doxis

“De voorbereiding was gedegen. Ze waren zo secuur dat ze ook namen op onmogelijke plaatsen er uithaalden, bijvoorbeeld ergens rechtsonder in de hoek van een document. Totaal praten we over meer dan 2.000 documenten die zijn geïnventariseerd en ontdubbbeld.”

Juridisch adviseurs

Rijkswaterstaat

Wil je jouw informatie ook op orde?

Neem direct contact op met Giedo! Bel 0182 – 715 335 of mail ons!