0182 - 715 335 welkom@grover.nl

Branches

Alle sectoren werken met data

Onze opdrachtgevers bevinden zich in een verscheidenheid aan branches. We hebben ervaring met data en informatiesystemen in elk van de volgende sectoren. Bekijk hier welke werkzaamheden wij kunnen uitvoeren voor Woningcorporaties, Industrie, Onderwijs, Zorg en Overheden.

Woningcorporaties

De energietransitie, het woningtekort en nieuwe wetgeving zorgen voor meer data en documentatie. Wat snel ontbreekt is de capaciteit voor goed informatiebeheer. Wij kennen de onderwerpen, systemen en regels waar woningcorporaties mee te maken hebben. Ook sluiten we goed aan op het sociale DNA van woningcorporaties.

  Fysieke archieven digitaliseren

  Bijwerken digitale archivering

  Huurdersdossiers verwerken

  Centraliseren van bestanden

  Ondersteuning servicedesk

  AVG-scan

Zorg en overheden

Binnen de zorg kunnen administratieve lasten leiden tot minder tijd voor patiënten of vertragingen van zorgverlening. Door zowel patiëntdossiers als assetdata in het ERP volledig up-to-date de brengen, kan goede zorg sneller worden verleend. Waar zorginstellingen te maken hebben met patiënten, hebben overheden te maken met burgers. Wij ondersteunen organisaties met flinke hoeveelheden data, snelle veranderingen in datasystemen, en wetgeving omtrent persoonsgegevens en archiefbeheer.

  Handmatige migratie patiëntendossiers

  Opschonen netwerkschijven

  Ondersteuning datamigratie

Onderwijsinstellingen

Up-to-date beheer van informatie over en voor studenten is cruciaal. Ook bij overstappen naar een nieuw systeem moet data op orde zijn. Dankzij onze ervaring met verschillende onderwijsinstellingen en systemen pakken we nieuwe projecten snel op.

  Studentinformatiesystemen opgeschoond

  Ondersteuning datamigratie

  Handmatige koppeling registratie- en informatiesystemen uitgevoerd

Industrie

Om data-gedreven te werken, moet data op orde zijn. GROVER underdogs ondersteunt jouw bedrijf bij het opschonen van assetdata en ERP-systemen. Ook het verwerken van achterstanden en juist archiveren van informatie zijn bij uitstek projecten voor ons team.

  Assetdatamigratie

  Opschonen databases en informatiesystemen

  Bijwerken digitale archivering

Succesvolle samenwerkingen

Werk ook met ons samen!

Neem contact met ons op! Bel 0182 – 715 335 of mail ons!